.Net Framework
Microsoft .NET Framework って何?
Microsoft .NET Frameworkのインストール状況を確認する.bat
.NET Framework 3.5 がインストールされているかどうかを確認する